Chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi

Chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi

Chuẩn phát triển cho trẻ về các mặt ngôn ngữ, nhận thức và giao tiếp

– Ngôn ngữ

+ Nhớ lại một phần câu chuyện

+ Nói được nhiều câu, mỗi câu có hơn 5 chữ

+ Trong câu nói có dùng các từ nói về tương lai (ngày mai, mai mốt…)

– Nhận thức

+ Đếm được hơn 10 vật

+ Nhật biết ít nhất 4 màu

+ Hiểu biết hơn, phát triển hơn khái niệm về thời gian

+ Biết các vật dụng hàng ngày như thức ăn, bếp, nồi, tiền…

– Giao tiếp

+ Muốn làm vui lòng các bạn khác

+ Muốn được giống như bạn

+ Thường thì đồng ý với các điều lệ (cô giáo, mẹ đưa ra)

+ Thích hát, múa, nhảy…

+ Có thể biết đi qua nhà hàng xóm thăm bạn

Nếu thấy bé có những biểu hiện dưới đây, bạn nên đưa bé đi gặp bác sĩ nhi:

+ Có thái độ nhút nhát, sợ sệt quá đáng

+ Có thái độ hung hăng quá đáng

+ Chống đối kịch liệt khi cha/mẹ bỏ đi chỗ khác

+ Không thể tập trung vào một hoạt động gì đó trên 5 phút

+ Không thích chơi với trẻ khác

+ Không giao tiếp với ai, hoặc có thì chỉ là làm có lệ (do bố/mẹ bắt)

+ Không chơi trò tưởng tượng

+ Lúc nào cũng có vẻ buồn rầu

+ Luôn xa lánh các trẻ khác, người khác

+ Không lộ ra nhiều loại cảm xúc khác nhau (vui, buồn, giận, thích…)

+ Không làm được mệnh lệnh gồm 2 phần (ví dụ như “cất đồ chơi đi, rồi đi ăn cơm”)

+ Không thể chồng 5, 6 vật lên nhau

(Theo http://www.canthiepsomhcm.edu.vn)


Hỗ trợ trực tuyến