Từ 6-11 tuổi

Từ 6-11 tuổi

 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Công Dân Nhí Văn Minh - Tớ Làm Nên Khác Biệt

  0 out of 5

  Công Dân Nhí Văn Minh – Tớ Làm Nên Khác Biệt

  Sau các bộ sách #An_toàn_cho_con_yêu#Phát_triển_trí_tuệ_cảm_xúc, được đón nhận như sách giáo khoa về Giáo dục giới tính và phát triển trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi từ mầm non, tiểu học thì nay #Jayneen_Sanders, và các cộng sự của mình lại cùng đồng hành với cha mẹ và giáo viên trên con đường nuôi dưỡng con em mình trở thành những #Công_dân_nhí_văn_minh, những người:
  ✅ Có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trường.
  ✅ Tự tin là chính mình, tự tin bảo vệ tình bạn.
  ✅ Có khả năng phục hồi sau tổn thương và hỗ trợ những người đã hoặc đang trải qua tổn tương trong gia đình.
  ✅ Biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng.
  ✅ Tự tin, bền bỉ, tự lập, kiên cường, tự trọng.
  Là một nhà giáo dục #Jayneen_Sanders luôn khuyến khích việc trao quyền cho trẻ em và hướng dẫn cha mẹ làm điều đó thông qua các cuộc thảo luận về cảm xúc, sự bình đẳng, sự an toàn cơ thể, sự tôn trọng và cảm thông.
  Bởi vậy, đặc trưng khiến các bộ sách của #Jayneen_Sanders không thể thiếu trong tủ sách của các gia đình và trường mầm non, tiểu học là phần “Câu hỏi thảo luận cùng con” ở cuối sách, dành cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ với những hướng dẫn cách sử dụng, những chi tiết cần làm rõ thêm, những hoạt động mở rộng, những câu hỏi gợi ý trò chuyện.
  (Thanh Thuỷ)
  55.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Công Dân Nhí Văn Minh - Tớ Giữ Niềm Hy Vọng

  0 out of 5

  Công Dân Nhí Văn Minh – Tớ Giữ Niềm Hy Vọng

  Sau các bộ sách #An_toàn_cho_con_yêu#Phát_triển_trí_tuệ_cảm_xúc, được đón nhận như sách giáo khoa về Giáo dục giới tính và phát triển trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi từ mầm non, tiểu học thì nay #Jayneen_Sanders, và các cộng sự của mình lại cùng đồng hành với cha mẹ và giáo viên trên con đường nuôi dưỡng con em mình trở thành những #Công_dân_nhí_văn_minh, những người:
  ✅ Có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trường.
  ✅ Tự tin là chính mình, tự tin bảo vệ tình bạn.
  ✅ Có khả năng phục hồi sau tổn thương và hỗ trợ những người đã hoặc đang trải qua tổn tương trong gia đình.
  ✅ Biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng.
  ✅ Tự tin, bền bỉ, tự lập, kiên cường, tự trọng.
  Là một nhà giáo dục #Jayneen_Sanders luôn khuyến khích việc trao quyền cho trẻ em và hướng dẫn cha mẹ làm điều đó thông qua các cuộc thảo luận về cảm xúc, sự bình đẳng, sự an toàn cơ thể, sự tôn trọng và cảm thông.
  Bởi vậy, đặc trưng khiến các bộ sách của #Jayneen_Sanders không thể thiếu trong tủ sách của các gia đình và trường mầm non, tiểu học là phần “Câu hỏi thảo luận cùng con” ở cuối sách, dành cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ với những hướng dẫn cách sử dụng, những chi tiết cần làm rõ thêm, những hoạt động mở rộng, những câu hỏi gợi ý trò chuyện.
  (Thanh Thuỷ)
  55.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Công Dân Nhí Văn Minh - Siêu Năng Lực Của Tớ

  0 out of 5

  Công Dân Nhí Văn Minh – Siêu Năng Lực Của Tớ

  Sau các bộ sách #An_toàn_cho_con_yêu#Phát_triển_trí_tuệ_cảm_xúc, được đón nhận như sách giáo khoa về Giáo dục giới tính và phát triển trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi từ mầm non, tiểu học thì nay #Jayneen_Sanders, và các cộng sự của mình lại cùng đồng hành với cha mẹ và giáo viên trên con đường nuôi dưỡng con em mình trở thành những #Công_dân_nhí_văn_minh, những người:
  ✅ Có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trường.
  ✅ Tự tin là chính mình, tự tin bảo vệ tình bạn.
  ✅ Có khả năng phục hồi sau tổn thương và hỗ trợ những người đã hoặc đang trải qua tổn tương trong gia đình.
  ✅ Biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng.
  ✅ Tự tin, bền bỉ, tự lập, kiên cường, tự trọng.
  Là một nhà giáo dục #Jayneen_Sanders luôn khuyến khích việc trao quyền cho trẻ em và hướng dẫn cha mẹ làm điều đó thông qua các cuộc thảo luận về cảm xúc, sự bình đẳng, sự an toàn cơ thể, sự tôn trọng và cảm thông.
  Bởi vậy, đặc trưng khiến các bộ sách của #Jayneen_Sanders không thể thiếu trong tủ sách của các gia đình và trường mầm non, tiểu học là phần “Câu hỏi thảo luận cùng con” ở cuối sách, dành cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ với những hướng dẫn cách sử dụng, những chi tiết cần làm rõ thêm, những hoạt động mở rộng, những câu hỏi gợi ý trò chuyện.
  (Thanh Thuỷ)
  55.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Công Dân Nhí Văn Minh - Tớ Bình Tĩnh Ngay Thôi

  0 out of 5

  Công Dân Nhí Văn Minh – Tớ Bình Tĩnh Ngay Thôi

  Sau các bộ sách #An_toàn_cho_con_yêu#Phát_triển_trí_tuệ_cảm_xúc, được đón nhận như sách giáo khoa về Giáo dục giới tính và phát triển trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi từ mầm non, tiểu học thì nay #Jayneen_Sanders, và các cộng sự của mình lại cùng đồng hành với cha mẹ và giáo viên trên con đường nuôi dưỡng con em mình trở thành những #Công_dân_nhí_văn_minh, những người:
  ✅ Có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trường.
  ✅ Tự tin là chính mình, tự tin bảo vệ tình bạn.
  ✅ Có khả năng phục hồi sau tổn thương và hỗ trợ những người đã hoặc đang trải qua tổn tương trong gia đình.
  ✅ Biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng.
  ✅ Tự tin, bền bỉ, tự lập, kiên cường, tự trọng.
  Là một nhà giáo dục #Jayneen_Sanders luôn khuyến khích việc trao quyền cho trẻ em và hướng dẫn cha mẹ làm điều đó thông qua các cuộc thảo luận về cảm xúc, sự bình đẳng, sự an toàn cơ thể, sự tôn trọng và cảm thông.
  Bởi vậy, đặc trưng khiến các bộ sách của #Jayneen_Sanders không thể thiếu trong tủ sách của các gia đình và trường mầm non, tiểu học là phần “Câu hỏi thảo luận cùng con” ở cuối sách, dành cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ với những hướng dẫn cách sử dụng, những chi tiết cần làm rõ thêm, những hoạt động mở rộng, những câu hỏi gợi ý trò chuyện.
  (Thanh Thuỷ)
  55.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Công Dân Nhí Văn Minh - Công Chúa Không-Hoàn-Hảo Và Chú Rồng Không-Khủng-Khiếp

  0 out of 5

  Công Dân Nhí Văn Minh – Công Chúa Không-Hoàn-Hảo Và Chú Rồng Không-Khủng-Khiếp

  Sau các bộ sách #An_toàn_cho_con_yêu#Phát_triển_trí_tuệ_cảm_xúc, được đón nhận như sách giáo khoa về Giáo dục giới tính và phát triển trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi từ mầm non, tiểu học thì nay #Jayneen_Sanders, và các cộng sự của mình lại cùng đồng hành với cha mẹ và giáo viên trên con đường nuôi dưỡng con em mình trở thành những #Công_dân_nhí_văn_minh, những người:
  ✅ Có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trường.
  ✅ Tự tin là chính mình, tự tin bảo vệ tình bạn.
  ✅ Có khả năng phục hồi sau tổn thương và hỗ trợ những người đã hoặc đang trải qua tổn tương trong gia đình.
  ✅ Biết cách vượt qua những tình huống lo lắng và căng thẳng.
  ✅ Tự tin, bền bỉ, tự lập, kiên cường, tự trọng.
  Là một nhà giáo dục #Jayneen_Sanders luôn khuyến khích việc trao quyền cho trẻ em và hướng dẫn cha mẹ làm điều đó thông qua các cuộc thảo luận về cảm xúc, sự bình đẳng, sự an toàn cơ thể, sự tôn trọng và cảm thông.
  Bởi vậy, đặc trưng khiến các bộ sách của #Jayneen_Sanders không thể thiếu trong tủ sách của các gia đình và trường mầm non, tiểu học là phần “Câu hỏi thảo luận cùng con” ở cuối sách, dành cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ với những hướng dẫn cách sử dụng, những chi tiết cần làm rõ thêm, những hoạt động mở rộng, những câu hỏi gợi ý trò chuyện.
  (Thanh Thuỷ)
  55.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Tìm Mẹ Và Các Truyện Dân Gian Khác

  0 out of 5

  Tìm Mẹ Và Các Truyện Dân Gian Khác

  Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) thường tìm kiếm chất liệu sáng tác văn học từ những sự tích dân gian, những câu chuyện lịch sử của Việt Nam, rồi làm mới chúng bằng cách viết vừa bay bổng, nhẹ nhàng những không kém phần nghiêm trang, sâu sắc.

  Cuốn sách “Tìm mẹ và những truyện dân gian khác” được Nhà xuất bản Kim Đồng chọn lọc từ những câu chuyện như vậy để giới thiệu tới các độc giả nhí những nét đẹp con người như: lòng hiếu thảo, sự nhân ái, lòng yêu nước, sự dũng cảm…

  Bốn câu chuyện được in trong “Tìm mẹ và những truyện dân gian khác” sẽ giúp các em khám phá thêm vẻ đẹp của bút pháp văn chương Nguyễn Huy Tưởng – một tác giả quan trọng trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

  Sách được in khổ to, bìa cứng dày dặn với phần minh họa độc đáo và tỉ mỉ của họa sĩ Phạm Rồng.

   

  250.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Chuyện Kể Trên Điện Thoại

  0 out of 5

  Chuyện Kể Trên Điện Thoại

  GIANNI RODARI đã trở lại với #Chuyện_kể_trên_điện_thoại, cực kỳ lợi hại với minh hoạ màu!
  “Ngày xửa, ngày xưa có một thương nhân xứ Varese tên là Bianchi. Ông thường phải ngược xuôi Đông Tây Nam Bắc suốt tuần, mà cô con gái bé bỏng của ông lại muốn được nghe ông kể chuyện mỗi tối, vì cô bé ấy không ngủ được nếu không được nghe kể chuyện. Vậy là, mỗi tối, dù đang ở đâu, cứ đúng chín giờ, ông Brianchi lại gọi điện về nhà để kể cho cô con gái một câu chuyện. Cuốn sách này tập hợp những câu chuyện ấy… Người ta kể rằng, mỗi khi ông Brianchi gọi về nhà, các cô điện thoại viên trực tổng đài đều tạm dừng tất cả các cuộc gọi khác để được nghe truyện của ông. Một số truyện THỰC SỰ rất hay, tôi dám các cược đấy!”
  Ngày nay thì những câu chuyện đó đã được in thành sách cho các ông bố đọc cho các con mình, và người “tập hợp” những câu chuyện đó đã từng đoạt giải Hans Christian Andersen!
  118.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học - TH 1 - Từ 1 Đến 20, Số Tự Nhiên Thật Thú Vị

  0 out of 5

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học – TH 1 – Từ 1 Đến 20, Số Tự Nhiên Thật...

  Sách nằm trong chương trình toán học uy tín của giáo sư Park Young Hun, chuyên gia đào tạo toán Viện nghiên cứu đào tạo từ xa I-SCREAM.

  Sách cập nhật theo xu hướng biên soạn sách giáo khoa tiên tiến của nhiều nước trên thế giới.

  Có thể coi đây như tài liệu bổ trợ trực quan sinh động cho chương trình học trong trường, để trẻ tự tìm ra quy tắc của các vấn đề và đưa ra đáp số.

  Sách giới thiệu đa dạng nhiều lĩnh vực trong toán học như: số học và tính toán, hình học, đơn vị đo lường, tỉ lệ, thống kê… thông qua các trò chơi nhẹ nhàng và vui.

  Mỗi trang sách đều cung cấp các gợi ý giúp bố mẹ tìm ra lộ trình và lời giải đúng: mục đích của câu hỏi này là gì, cách xử lý khi trẻ trả lời sai…

  Sách gồm các minh họa thú vị, hệ thống nhân vật đáng yêu, hành trình tìm lời giải rất đa dạng và lôi cuốn. Cách bố trí và minh họa sách phù hợp với tâm lý của trẻ, bồi dưỡng tình yêu và niềm hăng hái học toán ở trẻ.

  Tiểu học 1 – Từ 1 đến 20, số tự nhiên thật thú vị

  Tiểu học 2 – Số nào lớn hơn, số nào nhỏ hơn

  Tiểu học 3 – Phép cộng trừ chẳng khó

  Tiểu học 4 – Cùng em luyện cộng trừ

  Tiểu học 5 – Cộng trừ khắp quanh ta

  Tiểu học 6 – Em cộng trừ thành thạo

  109.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học - TH 2 - Số Nào Lớn Hơn, Số Nào Nhỏ Hơn

  0 out of 5

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học – TH 2 – Số Nào Lớn Hơn, Số Nào Nhỏ...

  Sách nằm trong chương trình toán học uy tín của giáo sư Park Young Hun, chuyên gia đào tạo toán Viện nghiên cứu đào tạo từ xa I-SCREAM.

  Sách cập nhật theo xu hướng biên soạn sách giáo khoa tiên tiến của nhiều nước trên thế giới.

  Có thể coi đây như tài liệu bổ trợ trực quan sinh động cho chương trình học trong trường, để trẻ tự tìm ra quy tắc của các vấn đề và đưa ra đáp số.

  Sách giới thiệu đa dạng nhiều lĩnh vực trong toán học như: số học và tính toán, hình học, đơn vị đo lường, tỉ lệ, thống kê… thông qua các trò chơi nhẹ nhàng và vui.

  Mỗi trang sách đều cung cấp các gợi ý giúp bố mẹ tìm ra lộ trình và lời giải đúng: mục đích của câu hỏi này là gì, cách xử lý khi trẻ trả lời sai…

  Sách gồm các minh họa thú vị, hệ thống nhân vật đáng yêu, hành trình tìm lời giải rất đa dạng và lôi cuốn. Cách bố trí và minh họa sách phù hợp với tâm lý của trẻ, bồi dưỡng tình yêu và niềm hăng hái học toán ở trẻ.

  Tiểu học 1 – Từ 1 đến 20, số tự nhiên thật thú vị

  Tiểu học 2 – Số nào lớn hơn, số nào nhỏ hơn

  Tiểu học 3 – Phép cộng trừ chẳng khó

  Tiểu học 4 – Cùng em luyện cộng trừ

  Tiểu học 5 – Cộng trừ khắp quanh ta

  Tiểu học 6 – Em cộng trừ thành thạo

  109.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học - TH 3 - Phép Cộng Trừ Chẳng Khó

  0 out of 5

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học – TH 3 – Phép Cộng Trừ Chẳng Khó

  Sách nằm trong chương trình toán học uy tín của giáo sư Park Young Hun, chuyên gia đào tạo toán Viện nghiên cứu đào tạo từ xa I-SCREAM.

  Sách cập nhật theo xu hướng biên soạn sách giáo khoa tiên tiến của nhiều nước trên thế giới.

  Có thể coi đây như tài liệu bổ trợ trực quan sinh động cho chương trình học trong trường, để trẻ tự tìm ra quy tắc của các vấn đề và đưa ra đáp số.

  Sách giới thiệu đa dạng nhiều lĩnh vực trong toán học như: số học và tính toán, hình học, đơn vị đo lường, tỉ lệ, thống kê… thông qua các trò chơi nhẹ nhàng và vui.

  Mỗi trang sách đều cung cấp các gợi ý giúp bố mẹ tìm ra lộ trình và lời giải đúng: mục đích của câu hỏi này là gì, cách xử lý khi trẻ trả lời sai…

  Sách gồm các minh họa thú vị, hệ thống nhân vật đáng yêu, hành trình tìm lời giải rất đa dạng và lôi cuốn. Cách bố trí và minh họa sách phù hợp với tâm lý của trẻ, bồi dưỡng tình yêu và niềm hăng hái học toán ở trẻ.

  Tiểu học 1 – Từ 1 đến 20, số tự nhiên thật thú vị

  Tiểu học 2 – Số nào lớn hơn, số nào nhỏ hơn

  Tiểu học 3 – Phép cộng trừ chẳng khó

  Tiểu học 4 – Cùng em luyện cộng trừ

  Tiểu học 5 – Cộng trừ khắp quanh ta

  Tiểu học 6 – Em cộng trừ thành thạo

  109.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học - TH 4 - Cùng Em Luyện Cộng Trừ

  0 out of 5

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học – TH 4 – Cùng Em Luyện Cộng Trừ

  Sách nằm trong chương trình toán học uy tín của giáo sư Park Young Hun, chuyên gia đào tạo toán Viện nghiên cứu đào tạo từ xa I-SCREAM.

  Sách cập nhật theo xu hướng biên soạn sách giáo khoa tiên tiến của nhiều nước trên thế giới.

  Có thể coi đây như tài liệu bổ trợ trực quan sinh động cho chương trình học trong trường, để trẻ tự tìm ra quy tắc của các vấn đề và đưa ra đáp số.

  Sách giới thiệu đa dạng nhiều lĩnh vực trong toán học như: số học và tính toán, hình học, đơn vị đo lường, tỉ lệ, thống kê… thông qua các trò chơi nhẹ nhàng và vui.

  Mỗi trang sách đều cung cấp các gợi ý giúp bố mẹ tìm ra lộ trình và lời giải đúng: mục đích của câu hỏi này là gì, cách xử lý khi trẻ trả lời sai…

  Sách gồm các minh họa thú vị, hệ thống nhân vật đáng yêu, hành trình tìm lời giải rất đa dạng và lôi cuốn. Cách bố trí và minh họa sách phù hợp với tâm lý của trẻ, bồi dưỡng tình yêu và niềm hăng hái học toán ở trẻ.

  109.000
 • Sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng:

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học - TH 5 - Cộng Trừ Khắp Quanh Ta

  0 out of 5

  Ươm Mầm Giỏi Toán Từ Tiểu Học – TH 5 – Cộng Trừ Khắp Quanh Ta

  Sách nằm trong chương trình toán học uy tín của giáo sư Park Young Hun, chuyên gia đào tạo toán Viện nghiên cứu đào tạo từ xa I-SCREAM.

  Sách cập nhật theo xu hướng biên soạn sách giáo khoa tiên tiến của nhiều nước trên thế giới.

  Có thể coi đây như tài liệu bổ trợ trực quan sinh động cho chương trình học trong trường, để trẻ tự tìm ra quy tắc của các vấn đề và đưa ra đáp số.

  Sách giới thiệu đa dạng nhiều lĩnh vực trong toán học như: số học và tính toán, hình học, đơn vị đo lường, tỉ lệ, thống kê… thông qua các trò chơi nhẹ nhàng và vui.

  Mỗi trang sách đều cung cấp các gợi ý giúp bố mẹ tìm ra lộ trình và lời giải đúng: mục đích của câu hỏi này là gì, cách xử lý khi trẻ trả lời sai…

  Sách gồm các minh họa thú vị, hệ thống nhân vật đáng yêu, hành trình tìm lời giải rất đa dạng và lôi cuốn. Cách bố trí và minh họa sách phù hợp với tâm lý của trẻ, bồi dưỡng tình yêu và niềm hăng hái học toán ở trẻ.

  109.000
Hỗ trợ trực tuyến