Duy trì thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc

Duy trì thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc

Ngày 27/8, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP, Thành Đoàn TPHCM tổ chức tọa đàm “Thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào?”. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Lê Hoàng, Phó Bí thư Thành Đoàn TP Phan Thị Thanh Phương chủ trì tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Lê Hoàng nhấn mạnh, thói quen đọc sách góp phần tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đội viên, học sinh. Từ đó tạo nên một công luận rộng rãi ủng hộ và kết nối sự chung tay của cộng đồng, gia đình, nhà trường, đoàn thể, chính quyền cùng hành động cho việc tạo dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học sinh nhằm giúp các em phát triển nhân cách tích cực.

Bên cạnh đó, việc hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh trong nhà trường chính là góp phần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt hướng đến việc hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; 10 năng lực cốt lõi gồm 3 năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo và 7 năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ và thể chất.

Toạ đàm thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, giáo viên, phụ huynh cùng các em học sinh cấp 1, 2 và 3 tham gia. Thông qua 20 tham luận liên quan đến những câu chuyện thực tế, sinh động cho thấy sách thật sự có tác động mạnh mẽ, tích cực đến việc hình thành tri thức và nhân cách của các em. Ngoài ra các ý kiến từ tham luận cũng cho thấy sự cần thiết phải xây dựng tiết đọc sách trong khung giờ chính thức của nhà trường để hình thành và duy trì thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP, Thành Đoàn TP cùng Hội Xuất bản Việt Nam đã ký kết phối hợp liên tịch nhằm đẩy mạnh các giải pháp xây dựng thói quen đọc sách tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đội viên học sinh trên địa bàn TP.

Hương Thảo


Hỗ trợ trực tuyến